Õpi välismaal!
Hea haridus täna - edukas karjäär tulevikus!

Partnerid

 
 
Tallinna ja Harjumaa Noorte Teabe- ja Nõustamiskeskus
Tallinna ja Harjumaa noorte teabe- ja nõustamiskeskuses ootavad noori nõustajad ning infospetsialistid, kes on valmis ühiselt edasiste õppimisvõimaluste ja karjäärivalikute üle arutlema ja on abiks ka õppimis- või tööotsimisoskuste arendamisel.
Noorte teabe- ja nõustamiskeskust võib külastada nii klassiga kui individuaalselt. Lisaks on teenuste hulgas psühholoogiline nõustamine.
Vastuvõtule saad registreerida ja lisainfot küsida telefonidel 6466 727 ja 6418 813.
Lisainfot:  www.tulevikuredel.ee
  
Narva Noortekeskus/ Ida-Virumaa Noorteportaal
Me oleme kohaliku omavalitsuse asutus, mis asutati 1998. a veebruaris eesmärgiga koordineerida ja arendada noorsootööd Narvas.
Meil on...
  • Noorsootöö arenguteenistus
  • Info- ja nõustamisteenistus
  • Noorsootegevusteenistus
  • Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infopunkt
  • Koolitusteenistus
  • Kohvik-klubi “EXIT”, mille töös kasutatakse avatud noorsootöö meetodit
Lisainfo:  www.noortek.ee
 
Euroopa Noored
 
Programm Euroopa Noored (inglise k Youth in Action) on Euroopa Liidu noorte kodanikuhariduse programm, mis toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist ning noorsootöötajate ja noortejuhtide rahvusvahelist enesetäiendamist. Programmist on võimalik toetust taotleda noortevahetuste, noortealgatuste, noorte demokraatiaprojektide, Euroopa vabatahtliku teenistuse, koolitustegevuse ja võrgustikuprojektide ning noorteseminaride läbiviimiseks.  
Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.