Õpi välismaal!
Keeleõpe keelekeskkonnas tagab parima tulemuse!
 Uudised

Ärikeel

 
Edu ärimaailmas sõltub paljuski heast inglise või muu asjakohase keele oskusest. See tagab professionaalsuse nii keelelisel kui ka kultuuridevahelisel tasandil. Keelekümblus võimaldab soovitud tulemusi juba väga lühikese aja jooksul ning äriklientidele mõeldud kursused on koostatud just nii, et kõrg- ning keskastme juhid ja oma ala spetsialistid saavutaksid minimaalse ajaga maksimaalse tulemuse.  Kursuste käigus täiustatakse kõnekeelt, arendatakse sõnavara ja lihvitakse grammatikateadmisi igapäevastes ärisituatsioonides. Lisaks grupitundidele on võimalik võtta juurde eratunde just Teid huvitavatel teemadel, milleks võib olla oma eriala spetsiifika või mõni muu valdkond.